CASA DI ROCHA

Keurmerk

Casa di Rocha heeft bewust gekozen voor een ISO 9001 certificering bij het Keurmerk Gezinshuizen.
Het uitgangspunt van het Keurmerk Gezinshuizen is dat gezinshuizen bij uitstek de plek zijn waar uithuisgeplaatste jeugdigen de helende kracht van het gewone leven kunnen ervaren. Hier stellen gezinshuisouders hun huis, hart en dagelijks leven open. Bij dit werk is een goede organisatie van het gezinshuis van belang en dat er kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg wordt geboden aan de jeugdigen. Het keurmerk is er voor dit aspect: het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van de kwaliteit van een gezinshuis.

 

Keurmerk Gezinshuizen biedt duidelijkheid en inzicht aan gezinshuisouders, de bij hen geplaatste kinderen en jongeren en hun netwerk, zorgaanbieders en samenwerkingspartners. Het verduidelijkt taken en verantwoordelijkheden van de gezinshuisouders en is een hulpmiddel om professionaliteit en kwaliteit zichtbaar te maken en te borgen.

 

Landelijke kwaliteitscriteria als uitgangspunt
Er zijn landelijke richtlijnen voor de kwaliteit van gezinshuizen. Deze ‘Kwaliteitscriteria gezinshuizen‘ die in 2019 werden opgesteld vormen samen met geldende wet- en regelgeving de inhoudelijke basis voor het kwaliteitssysteem Keurmerk Gezinshuizen.

  • Belangrijke bouwstenen van de kwaliteitscriteria zijn:
  • Bekwame gezinshuisouder;
  • Leefklimaat in gezinshuizen;
  • Positie van de jeugdige en diens ouders;
  • Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg.

 

Doorvertaald naar 3 keurmerkpijlers
De bouwstenen van de landelijke kwaliteitscriteria zijn bij Keurmerk Gezinshuizen vertaald naar 3 pijlers, de 3 hoofdprocessen van het gezinshuis:

  1. Het gezinshuis: organisatie van het gezinshuis, leefklimaat, bedrijfsvoering, financiën, huisvesting
  2. De jeugdige en diens ouders: alles rondom plaatsing, zorg en ontwikkeling van de jeugdige en zijn netwerk
  3. De gezinshuisouders: alles rondom kennis en kunde van de gezinshuisouders (en eventuele andere medewerkers/personeel)

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar.

 

Meerwaarde Keurmerk Gezinshuizen
Het mooie eindresultaat van een keurmerktraject is een certificaat: kwaliteit zwart op wit. Maar niet alleen het einddoel is van belang, juist de weg ernaar toe en het vervolgens bijhouden van keurmerkzaken maken dat kwaliteit een vast onderdeel wordt van het werk in een gezinshuis. Het kwaliteitssysteem dat het keurmerk is, vormt een belangrijk hulpmiddel, want:

  • Het Keurmerk Gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor transparante navolgbare zorg ín het gezinshuis.
  • En het Keurmerk Gezinshuizen biedt duidelijkheid en inzicht over de kwaliteit van het gezinshuis aan derden; naasten van de jeugdige, samenwerkingspartners, gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers.

Gehanteerd normenkader
Keurmerk Gezinshuizen gebruikt de ISO 9001-systematiek en heeft dit praktisch vertaald naar het leven en werken in een gezinshuis. ISO is een bekende norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het biedt een gestructureerde aanpak om te laten zien wat je doet en te doen wat je zegt.

Er wordt gewerkt met een digitale Kwaliteitsmap met procesbeschrijvingen en formats. Deze vormen de basis van het Kwaliteitssysteem.

Wij zijn aangesloten bij: