CASA DI ROCHA

Pedagogische visie

Volgens de jeugdwet, moeten kinderen bij een uithuisplaatsing zo thuis mogelijk worden opgevangen.
Wij willen deze uithuisgeplaatste jeugdigen de mogelijkheid bieden om zo gewoon mogelijk op te groeien binnen ons gezin, met de begeleiding van twee ervaren SKJ geregistreerde HBO jeugdprofessionals als opvoeders. Met als streven de jeugdigen autonomie te laten ervaren door ze zeggenschap te geven en te betrekken bij de beslissingen die hen aangaan.
Waar mogelijk betrekken we ouders of eerdere opvoeders bij het leven van de jeugdigen, zodat ze ervaren dat deze mensen altijd belangrijk voor hen mogen blijven.

Onze opvoedstijl wordt vooral gekenmerkt door vertrouwen, respect, warmte, integriteit, openheid en compassie. We werken traumasenssensitief en er is veel aandacht voor intercultureel opvoeden en opgroeien en voor afstand versus nabijheid.

Als gezinshuis willen we een plek zijn waar de nadruk met name ligt op de kansen en de mogelijkheden en niet zozeer de beperkingen. Echter is het wel van belang de beperkingen in kaart te brengen en rekenend houdend hiermee een plek zijn waar de jeugdigen zich kunnen ontwikkelen, waar ze durven te exploreren, waar ze ontdekken waar hun kansen liggen en ruimte ervaren om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.

Een buitengewoon, gewoon gezin zijn, waar de jeugdigen zich thuis mogen voelen. Een plek waar ruimte is voor hen, maar ook voor hun netwerk. Waar we door samen te werken met dit netwerk en andere professionals, jeugdigen de kans geven om zich te ontplooien en ervaringen op te doen. Waar ze deel mogen uitmaken van een gezin, zich veilig en geliefd mogen voelen.
Een plek waar ze kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en waar ze aan de slag kunnen met het verwerken van hun trauma’s, doordat hen continuïteit en voorspelbaarheid wordt geboden en wij als opvoeders oog hebben voor hun behoeften.

Dat is waar Gezinshuis Casa di Rocha voor staat. Een plek van kansen, omdat hoewel het verleden een stempel drukt op het leven van de jeugdigen tot nu toe, het niet hun toekomst hoeft te bepalen. Er blijven kansen zijn op een hoopvol bestaan.

Wij zijn aangesloten bij: