CASA DI ROCHA

SKJ

Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

 

Wij zijn als SKJ geregistreerd professional verplicht om iedere vijf jaar te voldoen aan de gestelde eisen voor een herregistratie. Dit houdt in dat we ons niet alleen ieder jaar moeten bijscholen, maar ook verplicht intervisie, of supervisie moeten volgen ten behoeve van onze professionaliteit en de kwaliteit van de zorg die we leveren.

Wij zijn aangesloten bij: