CASA DI ROCHA

Privacy regelement

Vanuit Zorgkracht 12 is er voor de aangesloten zorgondernemers een gezamenlijk privacy regelement opgesteld. Hierin staan zaken omschreven zoals op welke wijze er met informatie van jeugdigen en hun ouders wordt omgegaan. Het is bijvoorbeeld van belang om te weten wie informatie mag ontvangen en wie informatie mag verstrekken. De termijnen hoe lang documenten worden bewaard zijn hierin beschreven en de wijze waarop de informatie wordt bewaard is vastgelegd. Op deze wijze hebben we de bedoeling zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en daarmee privacygevoelige informatie.

Het volledige privacy regelement is op te vragen bij Casa di Rocha of Zorgkracht 12.

Wij zijn aangesloten bij: