CASA DI ROCHA

Klachtenprocedure

Vanuit Zorgkracht 12 is er voor de aangesloten zorgondernemers een gezamenlijke klachtenprocedure.

Wanneer je een klacht hebt over een zorgaanbieder van Zorgkracht 12, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid.

Er zijn meerdere wegen die je kunt bewandelen:

  • Maak de klacht bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt of op wie de klacht betrekking heeft. Wil je of kan je daar niet mee in gesprek, dan kan je ook in gesprek gaan met diens leidinggevende(n). Je kan je hier natuurlijk bij laten ondersteunen door iemand die je vertrouwt of door de vertrouwenspersoon. Je kan ook een afspraak maken met de eigenaar/directeur.
  • Als je er met de zorgaanbieder niet uitkomt of wanneer je je niet tot de zorgaanbieder wilt wenden, kan je de klachtenprocedure van de zorgaanbieder volgen en bij de onafhankelijke klachtencommissie terecht van jouw zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet het bestuur van Zorgkracht 12 op de hoogte brengen van jouw klacht. Formele klachten worden direct gemeld bij het bestuur van Zorgkracht 12 en in ons zorgadministratiepakket ‘ONS’. De inhoud van de klacht blijft vertrouwelijk.
  • Je kunt te allen tijde ook gebruik maken van de klachtenprocedure van Zorgkracht 12 zonder tussenkomst van de zorgaanbieder. Zorgkracht 12 is aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie. Deze heet Erisietsmisgegaan.nl. Als je van deze klachtenprocedure gebruik maakt, helpt Erisietsmisgegaan.nl je met het formuleren van de klacht. Als je je kunt vinden in de manier waarop de klacht is verwoord, wordt de klacht definitief gemaakt en naar het bestuur van Zorgkracht 12 gestuurd.

De klachtenregeling bestaat uit verschillende fases en kan je hier vinden:
https://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling/

  • Fase 1 – Er samen uit komen
  • Fase 2 – Klacht
  • Fase 3 – Mediation
  • Fase 4 – Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij: