CASA DI ROCHA

Zorgkracht 12

De kracht van kleinschalige zorg komt optimaal tot zijn recht binnen Zorgkracht 12. Professionals werken samen met casemanagers, onderwijsinstellingen en/of andere zorgaanbieders met jeugdigen en in het gezin. Integraal, lokaal, flexibel en dichtbij.

 

Zorgkracht 12 is opgericht eind 2021, omdat de aanbieders als leden van de coöperatie geloven in 1 + 1 = (meer dan) 3. We zijn gericht op samenwerking en verbinden, onderling en met verwijzers. De jeugdige staat bij ons écht voorop. Wij geloven in het betrekken van het hele systeem rondom de jeugdige: ouders/verzorgers, verwijzers, onderwijs. Jeugdhulp staat niet op zichzelf, maar is breder dan dat. Het hele systeem nemen we mee, we geloven in het versterken van de samenredzaamheid van gezinnen. Wij bundelen onze krachten als het gaat om passende zorg voor een jeugdige. We willen meer expertise naar de voorkant en wisselen als professionals kennis en expertise onderling uit om onszelf scherp te houden en continu te verbeteren.

 

De coöperatie kent een Raad van Bestuur die zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur onderhoudt contacten met gemeenten, inkooporganisaties, verwijzers, onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, gecertificeerde instellingen, alle betrokkenen in de keten rondom zorgvragers.

 

De leden van de coöperatie leveren diverse vormen van zorg, variërend van lichte ambulante begeleiding, specialistische begeleiding t/m hoog specialistische zorg als het gaat om verblijf. Samen bieden we een integraal aanbod en zijn daarmee een samenwerkingspartner voor gemeenten.

www.zorgkracht12.nl

Wij zijn aangesloten bij: